Hans-Dieter Flick

Bidra
Hans-Dieter Flick

Klubb: Ingen

Internationell team: Ingen


Roll Tränare Födelsedatum Feb 24, 1965
Country of Birth Tyskland Pensionerad NEJ